Odsłon : 113951

Ogłoszenia

Terminy płatności


Odpłatność za przedszkole za marzec 2020r. wynosi 176,00 zł


pobierana będzie:

  • wtorek  -     10 marca 2020r. w godz. 7:00-9:00

  • piątek  -      13 marca 2020r. w godz. 14:00-15:20
  • wtorek -      17 marca 2020r. w godz. 7:00-9:00

W dniach 16-25 marca funkcjonowanie przedszkola czasowo ograniczone decyzją Ministra
Edukacji Narodowej.
Kadra administracyjno obsługowa pracuje.

1. Wyjątkowo w marcu płatności będzie można dokonać droga elektroniczną. Jest to rozwiązanie tymczasowe spowodowane wprowadzeniem stanu epidemicznego

2. Dane do przelewu:
Przedszkole Nr 3
ul. Barska 10, 37-700 Przemyśl
Getin Bank
Nr konta: 74 1560 0013 2748 7212 1000 0001
w tytule:
Nazwisko i imię dziecka marzec 2020 opłata za godziny
Nazwisko i imię dziecka marzec 2020 opłata za żywienie

3. Prosimy o dokonywanie wpłat dwoma osobnymi przelewami z wyszczególnieniem opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu i opłaty za żywienie. W celu uzyskania kwot do zapłaty prosimy
o kontakt telefoniczny, numer telefonu : 16 670 04 51.

4. Ostateczny termin dokonywania wpłat na w/w konto to 25.03.2020r.
Prosimy o nie utrudnianie nam pracy prowadzonej w wyjątkowych warunkach
i zmieszczenie się w terminie.

Dziękujemy
Dyrekcja i kadra finansowo księgowa
Przedszkola Nr 3


Odpłatność obejmuje:

1. opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu:
- 5 godz. pobytu dziecka w przedszkolu jest nieodpłatna, każda kolejna godz. kosztuje 1 zł.
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu podlega odpisowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.


Pobyt dziecka 6 letniego w przedszkolu (realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)  nie podlega opłacie.

2. opłatę za wyżywienie (dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł)
- w/w opłata podlega odpisowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.


Zajęcia dodatkowe nie generują opłat.

 

Uprzejmie prosimy o dotrzymanie terminów płatności.