Odsłon : 103922

Ogłoszenia

Terminy płatności


Odpłatność za przedszkole za miesiąc luty 2020r. wynosi ....,.....zł


pobierana będzie:

  • poniedziałek  -      ..lutego 2020r.

  • poniedziałek  -      ..lutego 2020r.
  • piątek            -      ..lutego 2020r.

w godzinach:

  • 7.00 - 8.30
  • 14.00 - 15.30

Odpłatność obejmuje:

1. opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu:
- 5 godz. pobytu dziecka w przedszkolu jest nieodpłatna, każda kolejna godz. kosztuje 1 zł.
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu podlega odpisowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.


Pobyt dziecka 6 letniego w przedszkolu (realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)  nie podlega opłacie.

2. opłatę za wyżywienie (dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł)
- w/w opłata podlega odpisowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.


Zajęcia dodatkowe nie generują opłat.

 

Uprzejmie prosimy o dotrzymanie terminów płatności.