Odsłon : 103953

Rekrutacja

Termin rekrutacji


Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

przeprowadzana zostanie  systemem elektronicznym.


https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl/


Terminarz postępowania rekrutacyjnego

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020 r.
do 27.03.2020 r.

od 25.05.2020 r.
do 29.05.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe

(Dz.U.2019, poz.1148)

od 02.03.2020 r.
do 30.03.2020 r.

od 25.05.2020r.
do 29.05. 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomo?ci przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2020 r.

15.06.2020r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 15.04.2020 r.
do 22.04 2020 r.

od 15.06.2020 r.
do 19.06.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.04.2020 r.

24.06.2020r.